Reklamačné podmienky

Úvod InformácieReklamačné podmienky

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí, pri zistení vady je to povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim. Ak predávajúci môže vylúčiť zavinenie kupujúcim, kupujúci má právo: a) odstúpiť od zmluvy b) žiadať o výmenu tovaru c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu poštou alebo dopravnou službou, kde zašle vrátane chybného tovaru aj kópiu daňového dokladu a žiadosť o reklamáciu, kde popíše rozsah vady tovaru.AK je poškodenie zavinené nesprávnym zaobchádzaním.

 

Úplné znenie nášho reklamačného poriadku nájdete v sekcii Reklamačný poriadok .


Reklamačný formulár na vyžiadanie. Kontaktujte nás na mail: info@valkyriestore.sk

Copyright 2017 - 2022 © valkyriestore.sk